Vad är en dränering?

En dränering kan vara kostsam och svår att göra själv om man inte har bra utrustning och rätt kunskap. Upplever man att det rinner in eller trycker upp vatten i krypgrunden eller att grundmurarna är fuktiga bör man se till att göra en dränering. Det man kan påverka själv är att se till att vatten från dina takrännor leds bort så långt bort som möjligt från huset innan man ringer in en markentreprenad för hjälp. Detta gör att man leder bort eventuellt regnvatten från husgrunden i den mån som går.  Läs gärna mer om dränering hos företaget Dränering i Linköping, där kan du få mer information om hur en grundisolering går till.

Ska du dränera en torpargrund så är den oftast inte så stabil som till exempel en krypgrunden. Detta gör att man alltid måste iaktta stor försiktighet vid grävning – och helst kalla in proffsen för att minimera rasrisk. 

I enstaka fall kan trädens rotsystem leta sig in i krypgrunden och påverka grundmuren så att sprickor kan uppstå. Detta kan i sin tur bli en källa till fukt, röta eller mögel. Vissa trädslag som till exempel björken kan åt andra sidan bidra till en naturlig dränering så de absorberar stora mängder vatten och fukt via marken. Det bästa är att ha en kombination av träd som inte är så nära huset samt en ordentligt utförd dränering.