Markarbeten

När behöver du anställa en markentreprenad?

Markarbete är de projekt som innefattar formandet av mark för att bygga upp ett landskap, eller uppföra en byggnad eller en anläggning. Det betyder med andra ord att en markentreprenad har många fokusområden. Några av tjänsterna som ingår i begreppet markarbete är:

  • Grundläggning av villor & husbygge med källare
  • Beredning av mark inför poolbygge
  • Dränering
  • Avjämning av mark och tomter
  • Installation av avlopp, markbädd

De flesta utför uppdrag och entreprenader som innefattar dränering, husgrunder, vägbyggen /-underhåll, park- och grönområden, tomtplanering och plattsättning. Företagen har de maskiner som krävs för att kunna utföra kvalitativa markarbeten.

Oavsett om du behöver hjälp med avjämning av tomten, ett poolbygge eller grävning av ett nytt avlopp så kan man bli behjälpt av dessa företag. Vi bor i jönköping och använde oss av: Markarbete Jönköping och det fungerade klanderfritt.

Vad man kan få hjälp med?

Gräva för dränering

Gräva för terassering av tomt

Gräva för nytt hus med källare

Gräva för en ny krypgrund eller torpargrund

Gräva ur befintlig krypgrund eller torpargrund

Jämna till en tomt eller bit mark

Markarbete för vägar och gårdsplaner